עיצוב הסלע בגן

עיצוב הסלע בגן הינו חשיבה שבאה מהמזרח, הגן היפני בעל מוטיבים עיצוביים הנוגעים לדיוק וחיקוי הטבע, שם, יש שימוש רב באבן , בסלע, וסידורם הנכון במרחב, סלע לא יונח כלאחר יד היכן שנפל, הוא יעוצב, במיקום נכון, בזוית מענינת , ביחס נכון למה שתוכנן לקרות סביבו.

כל זה נכון גם לתכנון גן כיום בארצנו הקטנה, המרחב הירוק קטן, יש לדייק את הקורה בו, להוציא את המירב ממנו, להקשיב לו.

​ דוגמא:​